Privacybeleid

Privacybeleid PokerKamers.nl

PokerKamers.nl respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking to de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hanteren we een privacybeleid waarmee we de rechten van de bezoekers van onze website zo goed mogelijk kunnen beschermen.

Wij plaatsen geen niet-anonieme cookies en/of tracking cookies op uw computer/laptop, tablet of mobiele telefoon, zolang u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Wettelijke bepalingen

  • Website: PokerKamers.nl (hierna ook onze website)

Toegang tot onze website

Het gebruik van onze website is strikt persoonlijk. Alle gegevens en informatie die wij op onze website verstrekken mogen niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Content

Alle content, inclusief design, afbeeldingen, teksten, comments, alsmede alle technische functionaliteiten zijn bij de wet beschermd en vallen onder het auteursrecht. Iedere reproductie, kopie, aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel – of slechts een onderdeel van onze website is verboden.

Aan de content, waaronder informatie en beeldmateriaal dat door derden wordt verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw (anonieme) gegevens worden door PokerKamers.nl verzameld om bepaalde functionaliteiten van onze website mogelijk te maken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op uw computer/laptop, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Dit bestand bevat bepaalde kenmerken waarmee een bezoeker van onze website kan worden herkend.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies

  • Functionele cookies; dit zijn sessie cookies en log-in cookies voor het bijhouden van informatie tijdens een bezoek.
  • Geanonimiseerde cookies; dit zijn analytische cookies die ons inzicht geven in het bezoek van onze website, onder andere in bezoekersaantallen, populaire pagina’s en/of artikelen.
  • Cookies van derden; dit zijn cookies die worden geplaatst door derden, bijvoorbeeld door de affiliateprogramma’s waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Hiermee kunnen zij bijhouden door welke website een bepaalde lead gerefereerd wordt.

Alleen bezoekers die instemmen met de condities in dit privacybeleid mogen gebruik van onze website.

PokerKamers.nl behoudt het recht om dit privacybeleid op ieder moment te wijzigen, zonder voorafgaande in kennis stelling.