Stand van zaken legalisering online kansspelen in Nederland

Oscar |
Kansspel Wet

Per 1 oktober 2021 is het aanbieden van online kansspelen in Nederland gelegaliseerd. Sindsdien is er veel media en politieke aandacht geweest voor deze kwestie. Wat is de huidige stand van zaken?

Kamerbrief over kansspelen reclames

Op 17 maart 2022 heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming, naar aanleiding van meerdere moties, aan de Tweede Kamer laten weten dat hij veranderingen wil gaan invoeren ten opzichte van het reclamebeleid van online kansspelaanbieders. [1]

Minister Weerwind zegt ernaar te streven voor de zomer met een wetsvoorstel te komen op de Wet op Kansspelen. Het doel van deze wijziging zal zijn om reclame voor risicovolle kanspellen te beperken en een verbod in te voeren op ongerichte reclames. Echter wil de minister op korte termijn ook beperkingen invoeren voor kansspel reclames.

Het voornemen is om vanaf juni alle inzet van rolmodellen bij risicovolle kansspelen te verbieden. Op dit moment geldt een verbod op het inzetten van rolmodellen onder de leeftijd van 25 jaar.

Afspraken met branchverenigingen

VNLOK

Verder heeft de minister met brancheverenigingen VNLOK (Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders) en NOGA (Nederlandse Online Gambling Associatie) afgesproken om te gaan stoppen met reclames op de radio, in de buitenruimtes en geprinte media. Ook zal het tijdsvenster voor TV-reclames worden ingekort naar 22:00 uur tot 6:00 uur (Op dit moment geldt vanaf 21:00 uur). De brancheverenigingen hebben het streven om deze regels zo snel mogelijk vorm te geven en uit te voeren.

Om te zorgen dat alles goed blijft verlopen zal de handhaving van illegale aanbieders voor de KSA (Kansspelautoriteit) een grote prioriteit blijven.

Jaarverslag 2021 Kansspelautoriteit (KSA)

De Kansspelautoriteit heeft recentelijk een verslag van het jaar 2021 gepubliceerd. In dit jaarverslag staat een overzicht met de stand van zaken sinds 1 oktober 2021. Uiteraard gaat het om een zeer kort tijdsbestek, waardoor de data beperkt en daardoor lastig te interpreteren is. Toch kunnen we een aantal interessante dingen opmaken uit het jaarverslag. [2]

Kansspelautoriteit

Op 8 maart 2022 zijn er in totaal 17 online kansspelvergunningen vergeven. Momenteel heeft de KSA meerdere nieuwe aanvragen in behandeling. Bijvoorbeeld van aanbieders die eerder nog geen aanvraag mochten doen, zoals het gerenommeerde bedrijf Entain, omdat zij in het verleden beticht werden van illegaal aanbod.

Volgens de visie van de KSA is er nog voldoende ruimte voor nieuwe aanbieders van kansspelen. Op dit moment is er in Nederland nog sprake van staatsdeelnemingen en wettelijke monopolie regelingen. Wanneer er meer aanbieders op de markt komen, zal er volgens de KSA afscheid moeten worden genomen van deze regelingen.

Nederland heeft op 1 maart 2022 in totaal 634.000 (legale) accounts geregistreerd staan. Het kan zo zijn dat één persoon meerdere accounts heeft.

In de periode van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022, heeft de online kansspelmarkt een financieel (spel)resultaat van € 185 miljoen geboekt. Dit bedrag is minus de prijsgelden van de spelers.

Het CRUKS register telde op 8 maart 2022 meer dan 10.000 geregistreerden.

Het Loket Kansspel is in de periode van 1 oktober tot 1 januari in totaal 679 keer benaderd en in 254 gevallen is er gesproken over problemen met het spelgedrag. (Zie ook onze pagina over verantwoord pokeren.)

Sinds 1 oktober 2021 is het bezoeken van illegale spel websites flink afgenomen. Dit komt door een stijging van legale online aanbieders en een daling van het illegale aanbod.

Sinds 1 oktober 2021 zijn reclames van kansspellen op televisie enorm toegenomen. Online reclame is moeilijker te monitoren, maar ook via dit medium wordt er veel aan reclame(geld) uitgegeven.

Bronnen voor dit artikel:

  1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/documenten/kamerstukken/2022/03/17/tk-uitvoering-moties-kansspelen-op-afstand-over-reclame-waarschuwende-tekst-en-deelname-door-jongeren-tijdens-corona
  2. https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/2022/maart/online-kansspelmarkt-stand-zaken/